Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Kāšglavjtārpi, dzelkņgalvji – Acanthocephala

(phylum)

 

Latvijā zināmas 14 sugas (sarakstā 10 sugas).

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Echinorhynchidae

 

 

Acanthocephalus anguillae (Müller)

 

 

Acanthocephalus lucii (Müller)

 

 

Corynosoma semerme (Forsell)

 

 

Corynosoma strumosum (Rudolphi)

 

 

Echinorhynchus clavula Dujardin

 

 

Echinorhynchus gadi (Zoega)

 

 

Echinorhynchus salmonis Müller

 

 

Echinorhynchus truttae Schrank

 

 

Pomphorhynchus laevis (Müller)

 

 

Familia Neoechinorhynchidae

 

 

Neoechinorhynchus rutili (Müller)

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.