Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Baltblusiņas – Aleurodea

(subordo)

 

Sarakstā iekļautas 4, Latvijā konstatētas sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Aleurochiton aceris Goeffr.

Kļavu baltblusiņa

 

Aleurochiton

 

 

Aleurodes menthae Hpt.

 

 

Trialeurodes vaporariorum Westw.

Baltā lapu blusiņa

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.