Sagatavoja: V.Spuņģis, M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Dūrējutis – Anoplura

(ordo)

 

Latvijā relatīvi vāji pētīta grupa. Konstatētas ~17 sugas, taču varētu būt ~26 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Hematopinidae

cūkutis, cūku dūrējutis

 

Haematopinus apri Cour.

mežacūkas uts

 

Haematopinus suis Linnaeus

mājas cūkas uts

 

Familia Hoplopleuridae

 

 

Haemodipsus lyriocephalus Burmeister

 

 

Haemodipsus ventricosus Denny

 

 

Hoplopleura acanthopus Burmeister

 

 

Hoplopleura affinis Burmeister

 

 

Hoplopleura longula Neum.

 

 

Polyplax borealis Ferris

 

 

Polyplax gracilis Fahr.

 

 

Polyplax serrata Burmeister

 

 

Polyplax spiniger Burmeister

 

 

Polyplax spinulosa Burmeister

 

 

Familia Linognathidae

 

 

Linognathus setosus Olfers

 

 

Linognathus vituli Linnaeus

 

 

Familia Pediculidae

cilvēkutis, cilvēku dūrējutis

 

Pediculus humanus capitis De Geer

galvas uts

LB

Pediculus humanus humanus Linnaeus

drēbju uts

LB

Phthirus pubis Linnaeus

kaunuma uts

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Grīnbergs A. 1980. Review of the animal lice fauna of Latvia. - Latv. Entomol., 23: 20-28.

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.