Sagatavoja: D.Teļnovs, M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Prusaki – Blattodea

(ordo)

 

Latvijā konstatētas 6 prusaku sugas, no kurām 3 ir sinantropas (viena no tām – introducēta) un 3 ir autohtonas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Blatellidae

brūnie prusaki Pseudopomopidae, Ectobiidae

 

Blattella germanica (Linnaeus, 1767)

 

 

Ectobius lapponicus (Linnaeus, 1758)

 

 

Ectobius sylvestris (Poda, 1761)

 

B

Ectobius duskei Adelung, 1904

 

R

Familia Blattidae

 

 

Blatta orientalis Linnaeus, 1758

 

 

Periplaneta americana (Linnaeus, 1758)

Introducēta suga. Introduced species.

Tikai Rīgā

Rīga only

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Entomoloģijas biedrības mājas lapa – www.invertebrata.from.lv

Telnov D. 2002. Nepublicēti materiāli.