Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

Sūneņi – Bryozoa

(classis)

 

Faunistiski vāji izpētīta grupa. Latvijā konstatētas 2 kārtas: Gymnohaemata (3 sugas) un Phylactolaemata (7 sugas).

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Ordo GYMNOHAEMATA

Electra crustulenta var. baltica

Iesāļūdeņos

 

Victorella pavida

Iesāļūdeņos

 

Familia Palludicellidae

 

 

Paludicella articulata Ehrenberg

vāļveida paludicella, Paludicella ehrenbergi Benned.

 

Ordo PHYLACTOLAEMATA – saldūdens sūneņi

? Fredericella sultana Blbch.

 

 

Familia Cristatellidae

 

 

Cristatella mucedo Cuvier

gļotainā kristatella

R

Lophopus crystallinus (Pallas)

dzidrais lofops

R

Familia Plumatellidae

 

 

Plumatella appressa Kraepelin

Plumatella fungosa var. appressa Kraepelin

 

Plumatella caespitosa Kraepelin

 

 

Plumatella emarginata Allman

 

 

Plumatella fungosa (Pallas)

klučveida plumatella

B

Plumatella repens Kraepelin

Plumatella repens Linnaeus

B

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Sloka N. 1978. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Rīga, P.Stučkas LVU: 1-48.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.