Sagatavoja: M.Kalniņš 07.10.2003.

 

Simtkāji – Chilopoda

(subclassis)

 

Latvijā konstatētas aptuveni 13 sugas (sarakstā 4 sugas). Latvijā maz pētīta grupa.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Lithobiidae

KAULENES

 

Lithobius erythrocephalus C.L.Koch, 1847

 

 

Lithobius forficatus (Linnaeus, 1758)

KAULENE

B

Familia Geophilidae

ZEMESMĪĻI

 

Geophilus carpophagus Leach, 1814

 Geophilus condylogaster Latzel, 1880

B

Pachymerium ferrugineum (C.L.Koch, 1835)

 Geophilus ferrugineus

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Andersson G. 2003. A check-list of the Centipedes of the Nordic countries. (No www materiāliem.)

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.