Sagatavoja: M.Kalniņš 12.09.2003.

 

Zarndobumaiņi – Cnidaria

(phylum)

 

Zarndobumaiņu tipā ietilpst divas klases: Hydrozoa (hidrozoji) un Scyphozoa (scifozoji). Zarndobumaiņi ir Latvijā maz pētīta grupa. Pašlaik konstatētas 5 hidrozoju sugas (iespējamas vēl 3-4 hidru sugas) un 2 scifozoju sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Classis HYDROZOA – hidrozoji

Chlorohydra viridissima Schulze, 1914

zaļā hidra, Chlorohydra viridissima Pallas

R

Hydra oligactis Pallas, 1766

garkāta hidra, Pelmatohydra oligactis Pallas

B

Hydra vulgaris Pallas, 1766

pelēkā hidra

 

Hartlaubella gelatinosa (Pallas, 1776)

šķeltzobainā obēlija, Obelia gelatinosa

 

Cordylophora caspia (Pallas, 1771)

Kaspijas kardilofora

R

Classis SYPHOZOA – scifozoji

Aurelia aurita (Linnaeus, 1758)

Ausainā aurēlija

B

Cyanea capillata (Linnaeus, 1758)

Ziemeļu cianeja

LR

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Sloka N. 1978. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Rīga, P.Stučkas LVU: 1-48.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.