Sagatavoja: M.Kalniņš 02.03.2002.

 

Kramragsūkļi – Cornacuspongida

(ordo)

 

Latvijā maz pētīta grupa. Pašlaik konstatētas 5 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Spungillidae

spongillas

 

Ephydatia fluviatilis (Linnaeus, 1758)

klučsūklis

B

Ephydatia mülleri (Lieberkühn, 1855)

klučsūklis

B

Eunapius fragilis (Leidy, 1851)

trauslais sūklis, Spongilla fragilis (Leidy, 1851)

B

Spongilla lacustris (Linnaeus, 1758)

parastais krūmsūklis

B

Trochospongilla horrida (Weltner, 1893)

raupjais mizsūklis

R

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Sloka N. 1978. Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Rīga, P.Stučkas LVU: 1-48.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.