Sagatavoja: D.Teļnovs 02.02.2002.

 

Spīļastes – Dermaptera

(ordo)

 

Latvijā konstatētas 3 spīļastu sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, kometāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Forficulidae Burr, 1907

Platspīļastes

 

Forficula auricularia Linnaeus, 1758

 

LB

Familia Labiduridae Verhoeff, 1902

 

 

Labidura riparia (Pallas, 1773)

 

 

Familia Spongiphoridae Verhoeff, 1902

 

 

Labia minor (Linnaeus, 1758)

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Teļnovs D. 2002. Nepublicēti materiāli.