Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Tūkstoškāji – Diplopoda

(subclassis)

 

Faunistiski vāji izpētīta grupa. Latvijā konstatēta 21 suga. Taču iespējams vēl atrast dažas sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Blaniulidae

 

 

Blaniulus guttulatus Bosc.

 

 

Isobates varicornis Koch.

 

 

Nopoiulus armatus Nemec.

 

 

Proteroiulus fuscus Am. Stein

 

 

Familia Julidae

 

 

Archiulus sabulosus Linnaeus

Schizophyllum sabulosum?

 

Archiulus vilnense Jawlowski

 

 

? Brachyulus littoralis Verhoeff.

Atrasts Igaunijā.

 

Chromatoiulus sjaelandicus Meinert.

 

 

Cylindroiulus frisius Verhoeff.

 

 

Cylindroiulus teutonicus Pocock.

 

 

Julus terrestris Porat.

 

B

Leptoiulus buekkensis Verhoeff.

 

 

? Leptoiulus minutus Porat.

Atrasts Igaunijā.

 

Microiulus laeticollis mierzejewskii Jawlowski

 

 

Unciger foetidus Koch.

 

 

Familia Heteroporatidae

 

 

Mastogophorophyllon saxonicum Verhoeff.

 

 

Familia Polydesmidae

 

 

Brachydesmus superus Latz.

 

 

Polydesmus complanatus Linnaeus

 

 

Polydesmus coriaceus Porat.

 

 

Polydesmus denticulatus Koch

 

B

Familia Polyzonidae

 

 

Polyzonium germanicum Brandt.

 

 

Familia Polyxenidae

 

 

Polyxenus lagurus Linnaeus

 

 

Familia Strongylosomidae

 

 

Strongylosoma pallipes Latz.

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.