Sagatavoja: D.Teļnovs 02.03.2002.

 

Diplūras, divastes – Diplura

(ordo)

 

Latvijā konstatētas 2 sugas, taču iespējams atrast vismaz vēl 2 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Campodeidae

Diplūras, kampodeīdas

 

Campodea (Campodea) fragilis Meinert, 1865

 

 

Campodea staphylinus Westwood

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Teļnovs D. 2002. Nepublicēti materiāli.