Sagatavoja: J.Dreimanis 12.11.2003.

 

Skudras – Formicidae

(familia)

 

Latvijā sastopama 42 skudru sugas. Latvijā vidēji labi pētīta plēvspārņu grupa.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Subfamilia Formicinae

Camponotus herculeanus (Linneus, 1758)

tumšā koksnesskudra

Camponotus ligniperda Latreille, 1802

gaišā koksnesskudra

Formica aquilonia Yarrow, 1955

ziemeļu mežskudra

Formica cinerea (Mayr, 1853)

kāpu mežskudra

Formica exsecta Nylander, 1846

lielā šaurgalvas mežskudra

Formica forsslundi Lohmander, 1949

Jauna suga Latvijas faunai.

Formica gagatoides Ruzsky, 1904

Jauna suga Latvijas faunai.

Formica pressilabris Nylander, 1846

mazā šaurgalvas mežskudra Formica exsecta-pressilabris

Formica rufa Linneus, 1761

rūsganā mežskudra

Formica rufibarbis Fabricius, 1793

sarkanvaigu mežskudra

Formica pratensis Retzius, 1783

pļavu mežskudra Formica rufo-pratensis (Em.); Formica pratensis var. nigricans (Em.)

Formica sanguinea Latreille,1798

sarkanā mežskudra

Formica fusca Linneus,1758

melnā mežskudra

Formica lugubris Zetterstedt, 1838

matainā mežskudra

Formica picea Leach,1825

purvu mežskudra

Formica polyctena Fōerst, 1850

kailmuguras mežskudra Formica rufa polyctena

Formica truncorum Fabricius, 1804

bluķu mežskudra

Formica uralensis Ruzsky, 1895

Urālu mežskudra

Formica dusmeti (Emery, 1909)

saulrieta mežskudra

Formica cunicularia Latreille, 1798

pazemes mežskudra

Lasius brunneus (Latreille, 1798)

trūdu skudra

Lasius bicornis (Foerster, 1850)

ragainā skudra

Lasius alienus (Foerst,1850)

dārzu skudra

Lasius umbratus (Nylander, 1846)

smirdošā skudra

Lasius niger (Linneus, 1758)

melnā skudra

Lasius flavus (Fabricius, 1782)

dzeltenā skudra

Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)

spožā skudra

Subfamilia Myrmicinae

Formicoxenus nitidulus Nylander, 1846

spožā sīkskudra

Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849)

vergu skudra

Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)

mežu šaurkrūšskudra Mychothorax acervorum

Leptothorax muscorum (Nylander, 1846)

tumšā šaurkrūšskudra Mychothorax muscorum

Leptothorax tuberum (Fabricius, 1775)

kuprainā šaurkrūšskudra

Monomorium pharaonis (Linneus, 1758)

faraonskudra

Myrmica schencki (Emery, 1895)

Šenka dzēlējskudra

Myrmica rolandi (Bondroit, 1916)

Zināms tikai viens sugas atradums Latvijā, 1936. gadā

Myrmica laevinodis Nylander,1846

rudā dzēlējskudra Myrmica rubra

Myrmica lobicornis Nylander,1846

Myrmica ruginodis Nylander,1846

krunkainā dzēlējskudra

Myrmica rugulosa Nylander, 1849

Myrmica sabuleti Meinert 1861

zvirgzdainā dzēlējskudra

Myrmica scabrinodis Nylander,1846

sūnu dzēlējskudra

Stenamma westwoodi Westwood 1846

Stenamma striatulum

Strongylognathus testaceus Schenck, 1852

Tetramorium caespitum (Linneus,1758)

velēnu skudrīte

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Jacobsen H. 1939 Die Ameisenfauna des Ostbaltischen Gerbietes – Zeitschrift fūr Morphologie und Ekologie der Tiere, Vol 35: 389-454.

Latvijas Dabas muzeja entomoloģijas fondi, 2003.

Ozols G. 1985. Priedes un egles dendrofāgie kukaiņi Latvijas mežos. Rīga, Zinātne: 1-208.

Vītola R., Kaucis A., Zariņš I. 1977. Meža kaitēkļu bioloģiskie apkarošanas paņēmieni. Rīga, LRZTIPI: 1-47.