Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Matoņi – Gordioida

(classis)

 

Latvijā zināma tikai viena suga. Sugu sastāvs nav pētīts, tādēļ iespējams, ka patiesībā ir vairākas sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Gordius aquaticus Linnaeus

Matonis, zirga mats

B

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.