Sagatavoja: M.Kalniņš 05.03.2002.

 

Dūņenes – Megaloptera

(ordo)

 

Pētījumi par dūņenēm sākti tikai pēdējo pāris gadu laikā. Sarakstā iekļautas visas Ziemeļeiropas sugas. Latvijā konstatētas 4 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia SIALIDAE

Dūņenes, dūņmušas

 

? Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)

Ziemeļeiropas suga. Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sialis flavilaterata Linnaeus

 

 

Sialis fuliginosa Pictet, 1836

 

 

Sialis morio Klingstedt, 1931

 

B

? Sialis nigripes Pictet, 1836

Ziemeļeiropas suga. Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

? Sialis sibirica McLachlan, 1872

Ziemeļeiropas suga. Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sialis sordida Klingstedt, 1931

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.