Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Monogeneji – Monogenea

(classis)

 

Latvijā zināmas > 50 sugas (sarakstā 35 sugas). Relatīvi vāji pētīta grupa. Konstatētas 3 kārtas: Dactylogyridea (29 sugas), Gyradactylidea (5 sugas), Octocotylidea (1 suga).

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Ordo DACTYLOGYRIDEA

Familia Dactyloguridae

 

 

Ancylodiscoides siluri (Zandt.)

 

 

Ancyrocephalus paradoxus Creplin

 

 

Dactylogyrus alatus Linstow

 

 

Dactylogyrus amphibothrium Wagener

 

 

Dactylogyrus anchoratus (Dujardin)

 

 

Dactylogyrus auriculatus (Nordmann)

 

 

Dactylogyrus cordus Nybelin

 

 

Dactylogyrus cornu Linstow

 

 

Dactylogyrus crassus Kulwiec

 

 

Dactylogyrus crucifer Wagener

 

 

Dactylogyrus difformis Wagener

 

 

Dactylogyrus falcatus (Wedl)

 

 

Dactylogyrus fallax Wagener

 

 

Dactylogyrus formosus Kulwiec

 

 

Dactylogyrus fraternus Wegener

 

 

Dactylogyrus intermedius Wegener

 

 

Dactylogyrus macracanthus Wegener

 

 

Dactylogyrus minor Wagener

 

 

Dactylogyrus minutus Kulwiec

 

 

Dactylogyrus nanus Dogiel et Bychowsky

 

 

Dactylogyrus parvus Wegener

 

 

Dactylogyrus ramulosus Malewitzkaja

 

 

Dactylogyrus similis Wegener

 

 

Dactylogyrus solidus Achmerow

 

 

Dactylogyrus sphyrna Linstow

 

 

Dactylogyrus tuba Linstow

 

 

Dactylogyrus vastator Nybelin

 

 

Dactylogyrus wegeneri Kulwiec

 

 

Dactylogyrus wunderi Bychowsky

 

 

Familia Tetraonchidae

 

 

Tetraonchus monenteron (Wagener)

 

 

Ordo GYRODACTYLIDEA

Familia Gyrodactylidae

 

 

Gyrodactylus elegans Nordmann

 

 

Gyrodactylus gobii Schulmann

 

 

Gyrodactylus medius Kathariner

 

 

Gyrodactylus rarus Wegener

 

 

Gyrodactylus vimbi Schulmann

 

 

Ordo OCTOCOTYLIDEA

Familia Discocotylidae

 

 

Diplozoon paradoxum Nordmann

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.