Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Nemertīntārpi – Nemertea

(phylum)

 

Latvijā konstatēta 1 suga. Baltijas jūrā.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Cyanophthalma obscura (Schultze, 1851)

Baltijas jeb tumšais prostoms

B

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.