Sagatavoja: M.Kalniņš 17.02.2009.

 

Spāres – Odonata

(ordo)

 

Faunistiski ļoti labi izpētīta grupa, tomēr ir iespējams atrast vēl vairākas sugas. Pašlaik Latvijā konstatētas 59 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Aeshnidae

dižspāres

 

? Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Aeshna caerulea (Ström, 1783)

DEBESSZILĀ DIŽSPĀRE Aeshna squamata Müller

R

Aeshna crenata Hagen, 1856

SIBĪRIJAS DIŽSPĀRE

R

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

zilzaļā dižspāre

B

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)

brūnā dižspāre

B

Aeshna isosceles (Müller, 1767)

rudā dižspāre, (Anaciaeschna), Aeshna rufescens Van der Linden

R

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

purvaiņu dižspāre

B

Aeshna mixta Latreille, 1805

dienvidu dižspāre, Aeshna coluberculus Harris, 1728

R

? Aeshna serrata Hagen, 1856

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Aeshna subarctica Walker, 1908

sūnupurvu dižspāre, Aeshna subarctica elisabethae Djak.

R

Aeshna viridis Eversmann, 1836

zaļā dižspāre

R

Anax ephippiger (Burmeister, 1839)

KLEJOTĀJDIŽSPĀRE, Hemianax ephippiger

R

Anax imperator Leach, 1815

karaliskā dižspāre

R

Anax parthenope (Selys, 1839)

PARTENOPES DiŽSPĀRE

R

Brachytron pratense (Müller, 1764)

agrā dižspāre, Brachytron hafniense

R

Familia Calopterygidae

ZILSPĀRES

 

Calopteryx splendens (Harris, 1782)

upju zilspāre, Libellula virgo Linnaeus; Agrion splendens Harris

LB

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

strautu zilspāre

B

Familia Coenagrionidae

krāšņspāres

 

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)

astainā krāšņspāre

B

Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)

ziemeļu krāšņspāre, Coenagrion concinnum (Johansson, 1859)

R

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)

zaļganā krāšņspāre

LB

Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)

zilganā krāšņspāre, Coenagrion vernale (Hagen, 1839)

R

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

gaišzilā krāšņspāre

B

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

tumšzilā krāšņspāre, Agrion pulchellum interruptum Charpentier

LB

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

ezeru krāšņspāre

LB

Erythromma najas (Hansemann, 1823)

LIELĀ sarkanace

B

? Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

parastā daiļspāre

LB

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

dienvidu daiļspāre

R

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)

sīkspāre

R

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

ugunsspāre

R

Familia Cordulegsteridae

strautu spāres

 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

strautuspāre, Cordulegaster annulata (Latreille, 1805)

R

Familia Cordulidae

SMARAGDSPĀRES

 

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

agrā smaragdspāre

LB

Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)

brūnganā plankumspāre

B

Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)

ziemeļu smargdspāre

R

Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)

plankumainā smaragdspāre

B

Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

zaļā smaragdspāre

B

Familia Gomphidae

upju spāres

 

Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

melnkāju upjuspāre

B

Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)

dzeltenkāju upjuspāre, Stylurus flavipes

R

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

knaibļspāre

B

Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)

zaļā upjuspāre, Ophiogomphus serpentinus Charpentier, 1825

Bi

Familia Lestidae

ZAIGSPĀRES

 

? Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Lestes dryas Kirby, 1890

vasaras zaigspāre Lestes nympha De Selys

B

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

rudens zaigspāre

LB

Lestes virens (Charpentier,1825)

zaļganā zaigspāre, Lestes virens vestalis Rambur

R

? Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sympecma paedisca (Brauer, 1877)

ziemasspāre, Sympecma paedisca (Eversmann, 1836), Sympycna annulata (Selys, 1850)

B

? Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Familia Libellulidae

SPĀRES

 

? Crocothemis erythraea (Brullè, 1832)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)

raibgalvas purvuspāre

B

Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

resnvēdera purvuspāre

R

Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)

mazā purvuspāre

B

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

spilgtā purvuspāre

R

Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)

slaidā purvuspāre

B

Libellula depressa Linnaeus, 1758

plakanā spāre

R

Libellula fulva Müller, 1764

mainīgā spāre

R

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

plankumainā spāre

LB

? Orthetrum albistylum (Selys, 1848)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

lielā ezerspāre

B

Orthetrum brunneum (Fonscolumbe, 1837)

BRŪNĀ EZERSPĀRE

R

? Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

mazā ezerspāre Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

melnā klajumspāre, Sympetrum scotium Don.

LB

? Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)

dzeltenā klajumspāre, Libellula flaveola Linnaeus Libellula flavescens Linnaeus Sympetrum flaveolum Latreillei Selys

LB

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Sarkandzīslu klajumspāre Tāllidotāja. Droši konstatēta tikai vienu reizi. Latvijā acīmredzot neattīstās.

 

? Sympetrum eroticum Selys, 1883

Konstatēta Lietuvā. Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

? Sympetrum meridionale (Selys, 1841)

Iespējama sugas atrašana Latvijā.

 

Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766)

joslu klajumspāre

 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

sarkanā klajumspāre

B

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

lielā klajumspāre

R

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

parastā klajumspāre, Sympetrum vulgatum rossicum Bartenef

LB

Familia Platycnemidae

platkājspāres

 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

ZILĀ platkājspāre

B

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Bernard R. 2003. Aeshna crenata Hag., a new species for the fauna of Latvia (Anisoptera: Aeshnidae). Notulae odonatologicae, Bilthoven, 6 (1): 8-10.

Dijkstra K.-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. Dorset, British Wildlife Publishing, 320 pp.

Fauna Europea. 2008. http://www.faunaeur.org

Kalniņš M. 2002. Banded Darter Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) (Odonata, Libellulidae) a new dragonfly species in the fauna of Latvia. Latvijas Entomologs, 39: 44-45.

Kalniņš M. 2007. Brown Orthetrum Orthetrum brunneum (Fonscolumbe, 1837) – a new dragonfly species in Latvia. Acta Biol. Univ. Daugavp., 7 (2): 109-111.

Kalniņš M. 2009. Lesser Emperor Anax parthenope (Selys, 1839) (Odonata: Aeshnidae) – a new dragonfly species in Latvia. [in print]

Rintelen T. 1997. Eine Vogelreuse als Libellenfalle: Beobachtungen in der Vogelwarte Pape, Lettland. Libellula 16 (1/2):61-64.

Spuris Z. 1980. Latvijas kukaiņu katalogs. 1. Spāres (Odonata). Latvijas Entomologs, 23: 5-19.

Spuris Z. 1993. Latvijas spāru (Odonata) noteicējs. Rīga, Zinātne: 1-67.