Sagatavoja: J.Ventiņš, M.Kalniņš, V.Spuņģis 05.11.2002.

 

Mazsartārpi – Oligocahaeta

(classis)

 

Latvijā konstatētas > 100 sugas (sarakstā 105 sugas). Sliekas ir tipiskas augsnes iemītnieces, faunistiski samērā labi izpētīta grupa, tomēr, iespējams atrast vēl dažas sugas. Sīksliekas atrodamas gan augsnē, gan saldūdeņos. Latvijā sīksliekas ir maz pētīta grupa. Reālais sīkslieku sugu skaits varētu būt 4 – 5 reizes lielāks

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Ordo LUMBRICULIDA

Familia Lumbriculidae

ūdenssliekas

 

Lamprodrilus isoporus Michaelsen, 1901

 

 

Lumbriculus variegatus (Müller, 1774)

 

 

Rhynchlemis limosella Hoffmeister, 1843

 

 

Rhynchlemis tetratheca Michaelsen, 1920

 

 

Stylodrilus heringianus Claparéde, 1862

 

 

Ordo HAPLOTAXIDA

Familia Criodrilidae

 

 

Criodrilus lacuum Hoffmeister

 

 

Familia Enchytraeidae Claus, 1876

 

 

Achaeta Vejdovsk?, 1877

Ģints konstatēta, taču sugas nav noteiktas.

 

Buchholzia Michaelsen 1887

 

 

Buchholzia appendiculata (Buchholz) 1862

 

 

Buchholzia fallax Michaelsen 1887

 

 

Bryodrilus Ude 1892

 

 

Bryodrilus ehlersi Ude 1892

 

 

Cognettia Nielsen et Christensen, 1959

 

 

Cognettia sphagnetorum (Vejdovsk?, 1878)

 

B

Enchytraeoides

 

 

Enchytraeus Henle 1837

 

 

Enchytraeus albidus Henle, 1837

 

 

Enchytraeus buchholzi Vejdovsk?, 1878

 

 

Enchytronia Nielsen et Christensen, 1959

 

 

Fridericia

 

 

Henlea ventricosa (Udekem)

 

 

Lumbricillus Ørsted 1844

Sugas nav noteiktas. Atrastas bentosā

 

Marionina Michaelsen 1889

 

 

Marionina cambrensis O’Conor 1963

 

 

Mesenchytraeus Eisen 1878

 

 

Mesenchytraeus flavus (Levinsen) 1884

 

 

Mesenchytraeus glandulosus (Levinsen) 1884

 

 

Mesenchytraeus pelicensis Nielsen et Christensen, 1959

 

 

Pachydrilus

 

 

Propappus glandulosus Michaelsen, 1905

 

 

Propappus volki Michaelsen, 1915

 

 

Stercutus

 

 

Familia Glossoscolecidae

 

 

Criodrilus lacuum Hoffmeister, 1845

 

 

Familia Lumbricidae Claus, 1876

sliekas

 

Allolobophora Eisen, 1974

 TĪRUMSLIEKAS

 

Allolobophora caliginosa caliginosa (Savigny, 1826)

Parastā tīrumslieka Aporrectodea caliginosa (Savigny)

LB

Allolobophora chlorotica chlorotica (Savigny, 1826)

Zaļganā tīrumslieka

 

Allolobophora limicola (Michaelsen, 1890)

DĀRZA TĪRUMSLIEKA Aporrectodea limicola Salaspils Botāniskajā dārzā un tā apkārtnē sastopama lielā blīvumā. Ievazāta suga. Dabiskais areāls aptver Vāciju un Šveici. Polijā un bijušajās PSRS valstīs nav atrasta.

Lokāli

Allolobophora longa longa (Ude, 1885)

Garā tīrumslieka, zilgalvis Aporrectodea   longa Ude

 

Aporrectodea

 

Aporrectodea rosea rosea (Savigny, 1826)

 SĀRTĀ SLIEKA Eisenia rosea (Savigny)

 

Dendrobaena Eisen, 1874

 

 

Dendrobaena octaedra (Eisen, 1874)

 SKUJU SLIEKA (Savigny, 1826)

 

Dendrodrilus Omodeo, 1956

 

 

? Dendrodrilus rubidus subrubicundus (Eisen, 1874)

Dendrobaena subrubicunda (Eisen)

 

Dendrodrilus rubidus tenuis (Eisen, 1874)

 Bimastus tenuis (Eisen)

 

Eisenia Malm, 1877

 

 

Eisenia fetida (Savigny, 1826)

Mēslu slieka

 

Eiseniella Michaelsen, 1900

 

 

Eiseniella tetraedra tetraedra (Savigny, 1826)

 MITRĀJU SLIEKA

 

Lumbricus Linnaeus, 1758

 

 

Lumbricus castaneus (Savigny, 1826)

Lapu slieka

B

Lumbricus rubellus rubellus Hoffmeister, 1843

 MEŽA SLIEKA

B

Lumbricus terrestris Linnaeus, 1758

DIŽSLIEKA

 

Octolasium Oerley, 1885

 

 

Octolasium lacteum (Oerley, 1881)

PELĒKĀ SLIEKA 

 

Familia Megascolecidae

 

 

Pheretima

 

 

Familia Naididae

 

 

Amphichaeta leydigi Tauber, 1879

 

 

Amphichaeta sannio Kallstenius, 1892

 

 

Arcteonais lomondi (Martin, 1907)

 

 

Aulophorus furcatus (Müller, 1773)

 

 

Chaetogaster crystallinus Vejdovsky, 1883

 

 

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828)

 

 

Chaetogaster diastrophus (Gruithuisen, 1828)

 

 

Chaetogaster langi Bretscher, 1896

 

 

Chaetogaster limnaei Baer, 1827

 

 

Dero digitata (Müller, 1773)

 

 

Dero dorsalis Feroni?re, 1899

 

 

Dero obtusa Udekem, 1855

 

 

Nais barbata Müller, 1773

 

 

Nais behningi Michaelsen, 1923

 

 

Nais bretscheri Michaelsen, 1899

 

 

Nais communis Piguet, 1906

 

 

Nais elinguis Müller, 1773

 

 

Nais pardalis Piguet, 1906

 

 

Nais pseudobtusa Piguet, 1906

 

 

Nais simplex Piguet, 1906

 

 

Nais variabilis Piguet, 1906

 

 

Paranais friči Hrabé, 1941

 

 

Paranais litoralis (Müller, 1782)

 

 

Pristina aequiseta Bourne, 1891

 

 

Pristina amphibiotica Lastočkin, 1927

 

 

Pristina foreli Piguet, 1906

 

 

Pristina longiseta Ehrenberg, 1828

 

 

Pristina rosea (Piguet, 1906)

 

 

Ripistes parasita (Schmidt, 1847)

 

 

Slavina appendiculata (Udekem, 1855)

 

 

Specaria josinae (Vejdovsky, 1883)

 

 

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767)

 

 

Ophidonais serpentina (Müller, 1773)

 

 

Piquetiella blanci (Piguet, 1906)

 

 

Uncinais uncinata (Öersted, 1842)

Paranais uncinata (Öersted)

B

Vejdovskyella comata (Vejdovsky, 1883)

 

 

Familia Tubificidae

stobriņtārpi

 

Aulodrilus limnobius Bretscher, 1899

 

 

Aulodrilus pluriseta (Piguet, 1906)

 

 

Aulodrilus pigueti Kowalevski, 1914

 

 

Limnodrilus claparedeanus Ratzel, 1868

 

B

Limnodrilus helveticus Piguet, 1913

 

 

Limnodrilus hoffmeisteri Clapar?de, 1862

 

LB

Limnodrilus michaelseni Lastočkin, 1936

Isochaetides michaelseni

 

Limnodrilus newaensis (Michaelsen, 1902)

Isochaetides newaensis (Michaelsen)

B

Limnodrilus undekemianus Clapar?de, 1862

 

LB

Peloscolex ferox (Eisen, 1879)

 

B

Potamothrix bavaricus Oeschmann, 1913

 

 

Potamothrix bedoti (Piguet, 1913)

 

 

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901)

Euilyodrilus hammoniensis (Michaelsen) Ilyodrilus hammoniensis Michaelsen

LB

Potamothrix heuscheri Bretscher, 1900

 

 

Potamothrix moldaviensis Vejdovsky et Mr?zek, 1902

 

B

Potamothrix vejdovskyi Hrabe, 1941

 

 

Psammoryctes albicola (Michaelsen, 1901)

 

 

Psammoryctes barbatus (Grube, 1861)

 

 

Psammoryctes heterochaetus (Lastočkin, 1937)

 

 

Psammoryctes moravicus Hrabe, 1934

 

 

Rhyacodrilus coccineus (Vejdovsky, 1875)

 

 

Tubifex costatus (Claparéde, 1863)

 

 

Tubifex ignotus (Štolc, 1886)

 

B

Tubifex smirnowi Lastočkin, 1953

 

 

Tubifex templetoni Southern, 1909

Ilyodrilus templetoni Southern

 

Tubifex tubifex (Müller, 1774)

 

LB

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Atlavinite.O. Vļijaņije doždjevih červei na agrocenozi. Vilnius, 1990

Eglitis V.K. Fauna počv v Latvijskoi SSR. Riga, 1954

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Laiviņš M., Heniņa E., Kraukle M., Ventiņš J. (1993.) The impact of Saulkalne lime processing facilities on the biotic diversity of pine forests.  Proc. Latvian Acad. Sci., No 7, 63 – 69.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.

Šternbergs M. Vozģeistvije vibrosov cementnogo zavoda na dožģevih červei (Lumbricidae) berezņakov – kisļičņikov. V: Zagrjazņeņije prirodnoi sredi kaļciisodjeržašei piļju. Riga, 1985, 96 – 100.