Sagatavoja: M.Kalniņš 12.09.2003.

 

Pauropodi – Pauropoda

(subclassis)

 

Sarakstā iekļautas 2, Latvijā konstatētas, sugas. Faunistiski tikpat kā nepētīta grupa.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Allopauropus (Allopauropus) danicus (Hansen, 1902)

 

B

Pauropus huxleyi Lubbock, 1867

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.