Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Mēleņi – Pentastomida

(phylum)

 

Latvijā nav konstatēti, taču dažas sugas noteikti ir sastopamas. Pieaugušie mēleņi ir mugurkaulnieku endoparazīti.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

? Armillifer moniliformis Diesing

Milzu čūsku mēlenis

 

? Linguatula taenioides Rudolphi

Suņu mēlenis

 

? Reighardia sternae De Filippi

Kaiju mēlenis

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.