Sagatavoja: A.Poppels, M.Kalniņš 15.03.2002.

 

Strautenes – Plecoptera

(ordo)

 

Pētījumi par strautenēm sākti tikai pēdējo pāris gadu laikā. Sarakstā iekļautas visas Ziemeļeiropas sugas, kas ir sastpopamas arī Latvijā – 42 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Capniidae

 

 

Capnia atra Morton, 1896

Capnia praerupta Bengtsson, 1933

B

Capnia bifrons (Newman, 1839)

Chloroperla bifrons Newman, 1839

B

Capnia nigra (Pictet, 1833)

Perla nigra Pictet, 1833

R

Capnia pygmaea (Zetterstedt, 1840)

Perla pygmaea Zetterstedt, 1840

R

Capnia vidua Klap?lek, 1904

 

R

Capnopsis schilleri (Rostock, 1892)

 

R

Familia Chloroperlidae

 

 

Isoptena serricornis (Pictet, 1841)

 

R

Siphonoperla burmeisteri (Pictet, 1841)

Chloroperla burmeisteri Pictet, 1839

B

Xanthoperla apicalis Newman, 1836

Chloroperla apicalis Newman, 1836

R

Familia Leuctridae

 

 

Leuctra digitata Kempny, 1899

 

R

Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)

Leuctra fusciventris Stephens, 1836

B

Leuctra hippopus Kempny, 1899

 

B

Leuctra nigra (Olivier, 1811)

Leuctra acuminata Bengtsson, 1933

B

Familia Nemouridae

 

 

Amphinemura borealis (Morton, 1894)

Nemoura borealis Morton, 1894

B

Amphinemura palmeni (Koponen, 1916)

Amphinemura norwegica Tobias, 1973

R

Amphinemura standfussi (Ris, 1902)

Nemoura nigra Zetterstedt, 1840

B

Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1836)

Nemoura sulcicollis Stephens, 1836

LB

Nemoura arctica Esben-Petersen, 1910

 

R

Nemoura avicularis Morton, 1894

 

R

Nemoura cinerea (Retzius, 1783)

Perla cinerea Retzius, 1873

B

Nemoura dubitans Morton, 1894

 

B

Nemoura flexuosa Aubert, 1949

Nemoura erratica s.auctt. nec. Claasen, 1936

LB

Nemoura sahlbergi Morton, 1896

 

R

Nemoura viki Lillehammer, 1972

 

R

Nemurella pictetii Klap?lek, 1900

Nemura inconspicua Kempny, 1898

LB

Protonemura hrabei Rauser, 1956

 

R

Protonemura intricata (Ris, 1902)

Protonemura umbrosa s. Illies, 1966

R

Protonemura meyeri (Pictet, 1841)

Nemoura meyeri (Pictet, 1841)

R

Familia Perlidae

 

 

Dinocras cephalotes (Curtis, 1827)

Perla cephalotes Curtis, 1827

R

Familia Perlodidae

 

 

Arcynopteryx compacta (McLachlan, 1872)

 

R

Diura bicaudata (Linnaeus, 1758)

Perla postica Walker, 1852

B

Diura nanseni (Kempny, 1900)

Isogenus nanseni Kempny, 1900

R

Isogenus nubecula Newman, 1833

Isogenus pudens Bengtsson, 1933

R

Perlodes dispar (Rambur, 1842)

Perlodes Zetterstedti Bengtsson, 1933

B

Perlodes microcephala (Pictet, 1833)

Perla microcephala Pictet, 1833

R

Isoperla difformis (Klap?lek, 1909)

Chloroperla difformis Klapalek, 1909

B

Isoperla grammatica (Poda, 1761)

Phryganea grammatica Poda, 1761

LB

Isoperla obscura (Zetterstedt, 1840)

Perla obscura Zetterstedt, 1840

B

Familia Taeniopterygidae

 

 

Brachyptera braueri (Klap?lek, 1900)

Taeniopteryx braueri Klapalek, 1900

R

Brachyptera risi (Morton, 1896)

Taeniopteryx risi Morton, 1896

B

Rhabdiopteryx acuminata Klap?lek, 1905

Rhabdiopteryx anglica Kimmis, 1943

R

Taeiopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)

Phryganea nebulosa Linnaeus 1758

B

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Poppels A. 2002. Nepublicēti materiāli.