Sagatavoja: M.Kalniņš 15.10.2003.

 

Daudzsartārpi – Polychaeta

(classis)

 

Latvijā (jūrā) konstatētas 8 sugas, taču Baltijas jūrā iespējams atrast vēl 1-2 daudzsartārpu sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Ordo CANALIPALPATA

Familia Aphroditidae

 

 

Bylgides sarsi (Kinberg in Malmgren, 1865)

 Harmathoe sarsi Kinberg

 

Familia Nereidae

 

 

Hediste diversicolor (Müller, 1776)

 Nereis diversicolor Müller

 

Familia Sabellidae

 

 

Manayunkia aestuarina (Bourne, 1863)

 

Fabricia sabella (Ehrenberg, 1836)

 

Familia Spionidae

 

 

Marenzelleria viridis (Verrill, 1873)

 

Pygospio elegans Claparede, 1863

 

 

Streblospio shrubsolii (Buchanan, 1890)

 

Familia Terebellidae

 

 

Terebellides stroemi Sars, 1835

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Jermakovs V. 2003. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.