Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Protūras – Protura

(ordo)

 

Latvijā konstatētas 5 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Acerentomidae

 

 

Acerentomon

 

 

Acerentulus

 

 

Familia Eosentomidae Berlese, 1909

 

 

Eosentomon ribagai Berlese

 

 

Eosentomon transitorium Berlese, 1909

 

 

Lepidosaphes machili (Mask.)

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.