Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Kamielīši – Raphidioptera

(ordo)

 

Latvijā maz pētīta grupa. Konstatētas 4 sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Raphidia notata Fabricius

 

 

Raphidia ophiopsis Linnaeus

 

 

Raphidia schneideri Ratz.

 

R

Raphidia xanthostigma Schumm.

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.