Sagatavoja: D.Teļnovs 12.03.2002.

 

Strepsipteri – Strepsiptera

(ordo)

 

Latvijā droši konstatētas 2 strepsipteru sugas no divām dzimtām, taču šī grupa Latvijā vispār nav pētīta un, iespējams, sugu skaits ir ievērojami lielāks.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Halictophagidae Pierce, 1908

 

 

Stenocranophilus anomalocerus Pierce, 1918

Suga Latvijā ir sastopama, taču literatūrā nav minēta.

Species is known from Latvia, but data are not published.

 

Familia Stylopidae Kirby, 1913

 

 

Stylops melittae Kirby 1802

Suga Latvijā ir sastopama, taču literatūrā nav minēta.

Species is known from Latvia, but data are not published.

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Teļnovs D. 2002. Nepublicēti materiāli.