Sagatavoja: M.Kalniņš 12.09.2003.

 

Simfilas – Symphila

(subclassis)

 

Latvijā zināmas 3 sugas. Faunistiski tikpat kā nepētīta grupa.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Scolopendrellidae

 

Scolopendrellopsis subnuda (Hansen, 1903)

 

 

Scutigerella immaculata (Newport, 1845)

Scolopendrella immaculata Newpt.

 

Symphylella vulgaris (Hansen, 1903)

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.