Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Tardigradi – Tardigrada

(phylum)

 

Sīki 0,05-1,2 mm dzīvnieki. Apdzīvo gan ūdens, gan sauszemes biotopus. Latvijā nav pētīti, taču ir sastopami. Iespējamas vismaz 50 tardigradu sugas.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Echiniscus blumi Richt.

 

 

Echiniscus granulatus Doy.

 

 

Echiniscus quadrispinosus Richt.

 

 

Echiniscus wendti Richt.

 

 

Hypsibius

 

 

Macrobiotus

 

 

Milnesium tardigradum Doy.

 

 

Pseudechiniscus suillus Ehrenberg

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.