Sagatavoja: M.Kalniņš 02.02.2002.

 

Tripši jeb bārkšspārņi – Thysanoptera

(ordo)

 

Latvijā zināmas ~ 80 sugas (sarakstā 67 sugas).

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Aeolothripidae

 

 

Aeolothrips fasciatus Linnaeus

 

 

Aeolothrips

 

 

Ankothrips

 

 

Melanothrips fuscus Sulz.

 

 

Familia Thripidae

 

 

Anaphothrips obscurus Müller

 

B

Aptenothrips rufus Gmelin.

 

B

Belothrips acuminatus Halid.

 

 

Belothrips

 

 

Chirotrips hamatus Trybom.

 

 

Chirotrips

 

 

Dendrothrips

 

 

? Drepanothrips reuteri Uzel.

 

 

Frankliniella intosa Tryb.

 

 

Frankliniella

 

 

Frankliniella

 

 

Heliothrips haemorrhoidalis Bouch’e

Melnais siltumnīcu tripsis

 

Kakothrips robustus Uzel.

Zirņu tripsis

 

Limothrips denticornis Halid.

Rudzu tripsis

 

Odontothrips loti Halid.

 

 

Odontothrips

 

 

Oxythrips brevistylis Trybom.

 

 

Oxythrips

 

 

Parthenothrips dracaenae Heeg.

Raibais siltumnīcu tripsis

 

Platythrips tunicatus Halid.

 

 

Prosopothrips

Konstatēti Somijā un Polijā.

 

Rhaphidothrips longistylosus Uzel.

 

 

Sercothrips bicornis Karny

 

B

Scirtothrips longipennis Bagn.

 

 

Taeniothrips atratus Halid.

 

B

Taeniothrips ericae Halid.

 

B

Taeniothrips picipes Zett.

 

 

Taeniothrips

 

 

Taeniothrips

 

 

Taeniothrips

 

 

Taeniothrips

 

 

Thrips fuscipennis Halid.

 

 

Thrips physopus Linnaeus

 

 

Thrips tabaci Lind.

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Thrips

 

 

Tmetothrips subapterus Halid.

 

 

Familia ???

 

 

Bolothrips icarus Uzel.

 

 

Cephalothrips monilicornis Reuter.

 

 

Haplothrips aculeatus Fabr.

 

B

Haplothrips niger Osb.

 

B

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Haplothrips

 

 

Hoplothrips corticis De Geer

 

 

Hoplothrips

 

 

Hoplothrips

 

 

Liothrips hradecensis Uzel.

 

 

Lispothrips crassipes Jabl.

 

 

Megathrips lativentris Heeg.

 

 

Megathrips

 

 

Neoheegeria verbasci Osborn.

 

 

Phloeothrips coriaceus Halid.

 

 

Phloeothrips

 

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Latvijas Daba 1-6. Enciklopēdija. 1994. – 1998. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, Preses nams.

Latvijas PSR dzīvnieku noteicējs I. Bezmugurkaulnieki. 1957. LVI, Rīga: 163.