Sagatavoja: D.Teļnovs 12.03.2002.

 

Zvīņenes – Thysanura

(ordo)

 

Latvijā konstatētas 2 sugas, taču iespējamas vēl vismaz 3 sugas. Maz pētīta grupa.

 

Taksons

Taxon

Latviskais nosaukums, sinonīmi, komentāri

Latvian name, synonyms, comments

Sastopamība

Occurrence

Familia Machilidae

Lielzvīņenes

 

Lepismachilis notata Stach

 

 

Familia Lepismatidae

Zvīņenes 

 

Lepisma saccharina Linnaeus, 1758

Sinantropa suga. Synanthropic.

 

 

Dati

(nozīmīgākā literatūra)

 

Kalniņš M. 2002. Nepublicēti materiāli.

Teļnovs D. 2002. Nepublicēti materiāli.