Guest Book

/

The owner of this web server is not responsible for any kind of a text published with this script
Open the saved records ->

pie manas privātmājas 150m attālumā cels mobīlo sakaru masta bāzes staciju.Apspriešanā nekas nav iesniegts par tā jaudu. Baidos, ka tas pasliktinās manas ģimenes dzīves kvalitāti.Kur ir kāda informācija, cik lielu starojumu saņemsim un kādas tam var būt sekas ilgtermiņā. Vai ir kāds likums, kas aizsargā manas tiesības un vai tas darbojas manu tiesību aizstāvībai. Anete.
26, 2006, 23:07Anete
:-:

  Jūsu dzīves kvalitāti jau tagad pasliktina Bailes no mobilo sakaru bāzes
  stacijas. Par šādu frekvenču elektromagnētiskā starojuma ietekmi uz
  dzīvajiem organismiem pagaidām ir vēl tikai visai ierobežota zinātniskā
  informācija. Latvijā aktuāls bijis jautājums par Skrundas lokatoru un
  jaunveidoto Audriņu lokatoru. Cik man zināms, bāzes stacijai 150 m attālumā
  vajadzētu sagādāt mazāk problēmu, nekā mobilajam telefonam pie auss
  (galvas smadzeņu tiešā tuvumā) vismaz 10 min katru dienu. Tā kā, baiļu
  gadījumā vispirms atsakaties no mobilo telefonu, televizora, datora, CD un
  DVD atskaņotāja, mikroviļņu krāsns u.c. elektromagnētiskos viļņus
  izstarojošu iekārtu lietošanas. Jūsu tiesības aizsargā visi LR likumi, it īpaši, LR
  Satversme. Ja konkrē†i, varat interesēties Sabiedrības veselības aģentūrā par
  konkrētām potenciālām problēmām, kas saistītas ar mobilo telefonu bāzes
  stacijām.
  27, 2006, 16:30Ģederts

  Likumu purvā var mēģināt iebrist no šejienes:
  http://www.sprk.gov.lv/index.php?id=4107&sadala=197
  31, 2006, 10:04Zirneklītis

This Form is ONLY for comments and answers. Use another Form for a new record: [Add a new record -> ]Leave this field as it is:
Name
Password (optional):
The message
e-Mail (optional)

Allow to see anybody your e-mail
Home page (optional)

The record's ID to be linked with (optional)
Create as a new entry  
Open the saved records ->

Accepted HTML tags ->

/Y

Powered by perl based Guest Book 8.01.00.beta [(C) 2015.10.19 12:46 karlo at lanet.lv ]

------------------------------ Have a nice day! ;-) ------------------------------